Talking Maps


De auto’s van weginspecteurs leveren data waarmee kaarten in hoge resolutie (HD) gemaakt worden. Deze kaarten kunnen wegbeheerders direct gebruiken voor slim asset management, in de toekomst zijn die detailkaarten noodzakelijk voor zelfrijdende auto’s en vrachtwagens.

Talking Maps


Het verzamelen van gegevens met slimme camera's in auto's van weginspecteurs met als doel geautomatiseerd kaart- en locatiegegevens te genereren. Deze data wordt vervolgens gebruikt om bestaand kaartmateriaal te verbeteren en te verrijken via AND's MapFusion.

HD Kaarten zijn een zeer nauwkeurige weergave van wegen die zelfrijdende auto in staat stelt zeer nauwkeurig te manoeuvreren en de exacte positie te bepalen. Bij de start van het project ligt de focus op het verbeteren, updaten en verrijken van HD kaarten met wegbelijning en verkeersborden op de corridor Maasvlakte-Venlo en in de provincie Noord-Brabant.

Proof of Concept


Het betreft een proof of concept van maximaal 2 jaar, waarbij door de partners ervaren wordt welke balans er te vinden is tussen inzamelingsinspanning (versnelling in het ontstaan van HD maps), uniformeren/standaardiseren (kwaliteit en bruikbaarheid van kaartmateriaal) en bijdrage aan de ambities van betrokken bedrijven en overheden.


Intentie is om in elke fase van het project waardevolle resultaten te realiseren: van de doorontwikkeling van de Map Fusion technologie en bijdragen aan efficiënt asset management op de korte termijn tot faciliteren van autonoom rijden op de lange termijn.

Talking Maps is een samenwerking tussen AND, V-Tron, de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie ven IenW.