Smart Mobility- Dutch Reality

Klein, maar dichtbevolkt. Een economie die eeuwenlang heeft gedijd op handel en logistiek. Met bijna 18 miljoen mensen scoort Nederland het hoogst in de wereld van connectiviteit en integratie van digitale technologie.

Thuisbasis van toonaangevende kennisinstellingen en internationaal gerenommeerde bedrijven op het gebied van mobiliteit, technologie en energie. Met zijn investeringsklimaat, open voor innovatie, verandering en samenwerking, is Nederland een toevluchtsoord voor nieuwe economiebedrijven en disruptieve start-ups.

De Nederlanders 'doen het gewoon'. Innovatieve mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid staan hoog op de agenda. Als een middel om toekomstige uitdagingen aan te gaan in termen van klimaatverandering, bereikbaarheid van steden, sociale inclusie en kracht van onze economie. Wereldwijde uitdagingen gaan we aan met Nederlandse oplossingen.


Nederland heeft sinds jaren aanzienlijk geïnvesteerd in mobiliteitsoplossingen en zal dit ook in de komende jaren blijven doen. Vastberadenheid om te helpen bij het ontwikkelen van innovatieve mobiliteitsoplossingen wordt gevoed door zowel de ambitie om wereldleider te blijven in ITS- en CAD-oplossingen, als het besef dat huidige en toekomstige mobiliteitsvraagstukken moeten worden aangepakt door middel van innovatieve oplossingen die inspelen op de mogelijkheden van IT binnen verkeers-, vervoers- en mobiliteitsdiensten.

Unique Selling Points

  • Een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld.
  • Sterk in logistiek en handel.
  • Thuisbasis van toonaangevende kennisinstellingen en solide internationaal gerenommeerde bedrijven.
  • Beste digitale infrastructuur ter wereld.
  • Mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid staan hoog op de agenda van de regering.
  • Toegewijd om steden aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken.
  • Unieke proeftuin voor innovatieve mobiliteitsoplossingen.
  • Landelijke introductie van Talking Traffic services.
  • Toonaangevend in mobiliteitsinnovaties (innovatie als onderdeel van haar DNA)
  • · Hoge waarde voor de automotive sector